Blikvangers

  • Infoavond BuurtInformatieNetwerk (BIN)

    De laatste jaren staat veiligheid hoog op de politieke agenda, ook in Kampenhout. N-VA Kampenhout wil dan ook zichtbaar haar schouders zetten onder het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (afgekort “BIN”, een burgerinitiatief voor meer veiligheid) in onze gemeente. Om de burgers vertrouwd te maken met het idee, organiseert de N-VA-afdeling een infoavond op woensdag 22 februari. Getuigenissen uit gemeenten waarin al een BIN is opgericht komen aan bod. Onder meer Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel, en Dirk Van Roey, schepen in Zemst, komen aan het woord. Benno Gekiere, voorzitter vzw BIN kenniscentrum, zal het BIN meer algemeen toelichten. Uiteraard beantwoorden de sprekers graag uw vragen omtrent dit thema. Meer info over deze avond vindt u in onze flyer. Tijd: Woensdag 22 februari 2017 - 20:00 u. Adres: Salons Deli Dish Brouwerijstraat 23 1910 Kampenhout

Nieuws

Op 11 juni 2017

N-VA Kampenhout is op zondag 11 juni present op de jaarmarkt in Kampenhout-centrum, van 9 tot 13 uur. In de gezellige N-VA-tent is iedereen welkom voor koffie en een ontbijtkoek. Uiteraard kunt u ook een praatje maken met onze mandatarissen …

Op 9 januari 2017, over deze onderwerpen: Huis-aan-huisblad

Het nieuwe huis-aan-huis-blad van N-VA Kampenhout is verschenen!   Uit de inhoud - Besparingen en financiële inspanningen werpen hun vruchten af - De Pen - Sandra Maes interviewt Dirk Vochten - BIN = meer veiligheid in Kampenhout - Eindelijk nieuwe visie op toekomst schaarse open ruimte - Uw geld …

Op 29 april 2016

De komende drie jaar zal de Kyotomobiel op verschillende plaatsen in Kampenhout te bezoeken zijn. De mobiel is speciaal ontwikkeld om advies op maat te geven over energiegebruik en isolatie en Kampenhout mag de spits afbijten. "Concreet zal de Kyotomobiel over die periode neerstrijken in de …