Enquête: iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf uw gemeente besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Vul dan ook nu deze enquête in. Want uw mening telt. Uw ideeën zijn belangrijk. Kampenhout is ook van u.

Contactgegevens (niet verplicht):
U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Kampenhout, noteer dan uw contactgegevens.