N-VA Kampenhout verzet zich tegen komst nieuw asielcentrum in het Hellebos

Op 10 maart 2023

N-VA Kampenhout kijkt met verbazing naar de beslissing van de Federale overheid en het gemeentebestuur om een asielcentrum op te trekken met 400 asielzoekers in Kampenhout.

Als partij willen wij gerust solidair zijn en ons steentje bijdragen, maar deze hoeveelheid gaat de draagkracht van onze kleine gemeente voorbij, om niet te spreken van de overlast voor de natuur.

Ons antwoord ten aanzien van de beslissing van Staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) om in onze gemeente een nieuw asielcentrum te openen is dus klaar en duidelijk: NIET AKKOORD.

Dit is niet enkel een oproep tot gezond verstand op nationaal niveau maar met onze houding hiertegenover willen wij ook waken over de draagkracht van onze gemeente, zowel wat onderwijs betreft, sociale huisvesting, als de veiligheid van al onze inwoners. De boodschap vanuit de politiezones was ook duidelijk: “We kunnen dit niet meer aan, Genoeg is genoeg.” liet voorzitter van de politiezone KASTZE Kurt Ryon (Klaver N-VA) weten.

Stefan Vandevenne (gemeenteraadslid): “Kampenhout moet niet de gevolgen dragen van het falende asielbeleid op Federaal niveau.”

Gezien de ernst van de situatie hebben wij enkele zeer prangende vragen voor het schepencollege:

Was de gemeente op de hoogte van de communicatie van de komst van het asielcentrum? Zo ja sinds wanneer? Wat is het advies van de politiezone?
Heeft de Federale Overheid al een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend ? Wat is het advies van de milieudienst en de Gecoro ?
Welke effecten zal de bouw van het asielcentrum hebben op onze gemeente (Milieu, onderwijs, veiligheid, welzijn)?  Is de maatschappelijke impact al in kaart gebracht?

In het persbericht van staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor staat in klare taal dat het asielcentrum er komt, mits een aantal technische en juridische voorwaarden. Vogens N-VA kan een dergelijk asielcentrum op deze locatie niet gebouwd worden gezien dit in strijd is met de regelgeving.

N-VA Kampenhout zal op de volgende gemeenteraad haar standpunt duidelijk maken en aan de burgemeester vragen om in de toekomst een kordaat en krachtig veto uit te spreken tegen de komst van asielcentra in Kampenhout.

Contact: Stefan Vandevenne, tel: 0496/47.64.05

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is