Verslag Gemeenteraad 20 februari

Op 21 februari 2020

De gemeenteraad van 20 februari kondigde zich op het eerste zicht vrij pover aan, althans volgens het aantal agendapunten, maar met de aankoop van het Kasteel van Bellingen en stand van zaken ivm slipschool Hellebos enkele forse topics.

1. Transparante communicatie naar de burger
Naar goede gewoonte stak ons gemeenteraadslid Marleen Van de Wiele van wal met het gebrek aan een schriftelijk verslag van de vorige gemeenteraden op de gemeentelijke website. Het audioverslag is allesbehalve overzichtelijk, praktisch en zelfs met momenten moeilijk verstaanbaar. Dit blijven we aankaarten op elke gemeenteraad, te meer omdat het huidige bestuur zo uitpakt met burgerparticipatie en communicatie. Net datgene waar N-VA Kampenhout op zijn honger blijft zitten (lees zeker verder).

2. Aankoop Kasteel van Bellingen
Verblind door grandeur, maw een gigantische miskoop

De aankoop van het kasteel van Bellingen stond voor de derde keer op de agenda nadat er eerst een principiële goedkeuring plaatsvond in september (weliswaar zonder de steun van N-VA Kampenhout) en de opname ervan in het meerjarenplan in december (opnieuw niet goedgekeurd door onze fractie). Een formaliteit horen wij u denken.
JA en NEEN.

JA in die zin dat de meerderheid de beslissing van de aankoop destijds al in de pers liet verschijnen vooraleer ze dit op de gemeenteraad ter stemming bracht, wat op zich een gebrek aan respect betekende tov dit bestuurlijk orgaan.

NEEN omdat het dossier tot op heden nog niet werd vervolledigd met oa de ontwerp akte, het EPC (Energie Prestatie Certificaat), de financiering ervan, en de aanduiding van gevolmachtigde personen om de aankoop te concretiseren bij de notaris. Het EPC dat de gemeenteraadsleden slechts sedert enkele dagen konden inkijken kleurt donkerrood of anders gezegd haaks op de engagementen die de gemeente deze nieuwe legislatuur is aangegaan om de CO2 uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030. Wordt er niet verwacht van een overheid om het goede voorbeeld te geven ? 

Het betreft daarenboven een recent gerenoveerd gebouw met subsidiesteun van opnieuw onze gemeente… Het bestuur staat voor een schier onmogelijke opdracht, met name het gebouw energiezuinig maken én bovendien ombouwen naar efficiënte kantoren voor personeel en burger en dit alles voor een geraamde kost van 1 miljoen €. De to do lijst is eindeloos : isoleren daken, muren, vloeren, ramen, lift plaatsen, toegankelijkheid burger, bruikbare vloeroppervlakte verdubbelen, woonhuis ombouwen naar burelen,… Tot zover onze fractievoorzitter Marleen Van de Wiele.

De verkoopprijs van 1.995.000 € (schattingsverslag vermeldde 2.000.000) werd destijds verdedigd door de meerderheid onder het mom van « an offer you can’t refuse ». De eigenaar had namelijk al doorgedreven renovaties uitgevoerd, blijkbaar niet met gewenste effect op het EPC. Opmerkelijk ook dat het kasteel al een aantal jaren te koop stond voor datzelfde bedrag. De marktlogica zegt dan dat de prijs dient aangepast te worden, niet is minder waar, tenzij je die 5.000 € (of 0,25% van het gevraagde bedrag) met fierheid kan communiceren als een staaltje van onderhandelingskunst.

In ieder geval mogen we constateren dat de verkoper, die gisteren aan het einde van de gemeenteraad de voltallige meerderheid uitgebreid kwam bedanken (?!), minstens 2 keer aan de kassa is gepasseerd. De Kampenhoutenaar daarentegen, die moet het stellen met een miskoop van minstens 3.000.000 €, want u weet even goed als wij hoe dat gaat met verbouwingsbudgetten…

Dit hele dossier is een gemiste kans vult gemeenteraadslid Rudi Van Ingelgom verder aan.

A. De huidige site van het gemeentehuis, hetwelk recent nog gerenoveerd werd met nieuwe ramen en deuren biedt uitbreidingsmogelijkheden op het aangrenzend perceel aangekocht door de gemeente. Hier zou je een nieuwe klimaatneutrale constructie kunnen zetten dat 100% aangepast is aan de noden van personeel en burger.

B. Kleur mee de toekomst, het lopende project van Team Burgemeester. Klinkt mooi niet ? Wel waarom mag de burger niet meekleuren aan een nieuw gemeentehuis dat nog generaties moet meegaan ?

3/ ‘Slipschool’ Hellebos
In afwachting van een nieuwe omgevingsvergunning (de oude is vervallen sinds 9 mei 2016 nota bene) blijft de exploitatie van het centrum voor rijvaardigheid voor beroering zorgen. Zeker nu er verbodsborden werden gezet in de nabijheid van het domein. Deze werden intussen weggehaald door de gemeente mede dankzij vaststellingen van enkele N-VA leden.

De Federale Politie is van oordeel dat er geen enkele andere locatie in aanmerking komt die voldoet aan de vereisten van een slipschool. Wij nemen akte van de stappen die gemeente wenst te ondernemen zoals het opstellen van een PV voor uitbating zonder vergunning. N-VA hoopt vurig dit domein en het Hellebos in het algemeen opnieuw als natuurgebied te (h)erkennen.

4/ Diversen
Raadslid Stefan Vandevenne sprak schepen van Milieu Devroe aan over een stookolievervuiling in de Dode Beek die hij meldde op 12 februari. Aangezien zijn eerste meldingen geen of onvoldoende antwoord brachten en de vervuiling aanbleef verzocht hij om onmiddellijke actie. Buiten het feit dat 2 schepenen reeds op de hoogte waren, wie effectief het eerste was niet echt duidelijk, moest onze fractie tevreden zijn met het antwoord dat het goed wordt opgevolgd.

Opvolgen zullen wij inderdaad zeker blijven doen !

 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is