N-VA Kampenhout tegen opslag gevaarlijk asbest in Kampenhout-Sas

Op 23 januari 2012
Donderdag 19.01.2012 leverde de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning af aan de NV Van Gansewinkel voor o.a. 40 ton asbestopslag aan de Industriestraat te Kampenhout.
Met de 1084 bezwaarschriften en het negatief advies van de milieuadviesraad werd evenwel niet terdege rekening gehouden.
Als bijzondere vergunningsvoorwaarde werd enkel opgelegd dat het transport dient te gebeuren langs de Industriestraat in plaats van langs de Oudestraat.
 
N-VA Kampenhout vindt het opmerkelijk dat de bestendige deputatie de milieuvergunning afleverde zonder rekening te houden met de relevante bezwaren van veel ongeruste inwoners van de gemeenten Boortmeerbeek, Haacht en Kampenhout.
Opmerkelijk is dat de bestendige deputatie nu zelf stelt dat de beperkingen van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan niet van toepassing zijn op de afvalbewerkingen die bij Van Gansewinkel gedaan worden.
Nochtans hebben verschillende leden van de deputatie eerder laten verstaan dat het de bedoeling was om alle afvalverwerking op Kampenhout-Sas te bannen nadat eerder de Vlaamse Regering bij de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stipuleerde dat in het Bijzonder Economisch Knooppunt Kampenhout-Sas geen afvalverwerking mag gebeuren. 
 
N-VA Kampenhout wil ten alle prijze vermijden dat Kampenhout de vuilnisbelt van Vlaams-Brabant wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is