Verbrandingsoven - Recover Energy dient nieuwe aanvraag in voor stedenbouwkundige vergunning

Op 1 februari 2012

De N-VA vernam dat Recover Energy een nieuwe aanvraag heeft ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning. Strikt juridisch betekent dit dat heel de procedure van de stedenbouwkundige vergunning van voren af aan moet gevolgd worden.

Het volstaat evenwel dat alle relevante argumenten in één nieuw bezwaarschrift gebundeld worden. Het bezwaarschrift dient dan tijdens het nieuw openbaar onderzoek ingediend te
worden bij het college van burgemeester en schepenen. 

Vanwege de gedelegeerde stedenbouwkundige ambtenaar zou het evenwel niet van behoorlijk
bestuur getuigen mocht hij geen rekening houden met de inhoud van de meer dan 13.000 bezwaarschriften die tijdens het eerste openbaar onderzoek werden ingediend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is