Kandidaten

Gemeenteraad

1

Rudi Van Ingelgom

Kampenhout
62 jaar
Zelfstandige, schepen van: lokale economie, landbouw, toerisme, cultuur en sociale huisvesting.
2

Marleen Van de Wiele

Buken
68 jaar
Gepensioneerd bediende, gewezen schepen van: mobiliteit en trage wegen, integratie en gelijke kansen, financiën, kerkbesturen, ontwikkelingssamenwerking en Vlaams karakter, provincieraadslid
3

Korneel Lenaerts

Berg
36 jaar
Jurist Dienst Vreemdelingenzaken, afdelingsvoorzitter, fractieleider gemeenteraad
4

Els Segers

Berg
54 jaar
VMI planner, gemeenteraadslid.
5
6
7
8

Dirk Vochten

Nederokkerzeel
43 jaar
Manager De Lijn
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Rosette Verbiest

Berg
78 jaar
Gepensioneerde
18
19
20

Denise Croon

Kampenhout
81 jaar
Gepensioneerde
21

Stefan Vandevenne

Kampenhout
61 jaar
Juridisch medewerker, schepen van: milieu, energie, intergemeentelijke samenwerking, juridische zaken en dierenwelzijn.

Provincieraad

10