Bestuur

Korneel Lenaerts

Voorzitter, communicatie - gemeenteraadslid

Dirk Vochten

Ondervoorzitter

Els Segers

Secretaris - gemeenteraadslid

Sandra Maes

Penningmeester

Rosette Verbiest

Kasbeheerder

Dries Van Wing

Beleidsanalist, eindredactie huis-aan-huisbladen

Luc De Wit

Organisatieverantwoordelijke

Henri Festraets

Ledenverantwoordelijke - Webbeheerder

Kasper Hermans

Jongerenverantwoordelijke

Rudi Van Ingelgom

Bestuurslid - schepen

Marleen Van de Wiele

Facebook-beheer - schepen

Stefan Vandevenne

Twitter-beheer - schepen

Eva De Nutte

OCMW-raadslid

Dirk Quisthoudt

Bestuurslid - OCMW-raadslid