Intergemeentelijke samenwerking (IGS) en adviesraden

Luc De Wit

Lid commissie trage wegen. Lid gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro)

Dirk Vochten

Lid gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (gecoro).

Els Segers

Lid politieraad, welzijnsraad en gemeentelijke raad voor Ontwikkelingssamenwerking, voorzitter gemeenteraadscommissie financiën en effectief afgevaardigde Forum Lokale Werkgelegenheid Vilvoorde

Kasper Hermans

Lid commissie trage wegen, lid beheersorgaan plaatselijke bibliotheek en gemeenschapscentrum De Krop

Dirk Quisthoudt

Lid beheersorgaan plaatselijke bibliotheek en gemeenschapscentrum De Krop

Marleen Van de Wiele

Financiële commissie, verkeerscommissie, commissie trage wegen, gemeentelijke commissie voor ontwikkelingssamenwerking, verkeerscel, centraal kerkbestuur (Kampenhout en Haacht)

Korneel Lenaerts

Bestuurder IVEG, lid raad Interza, plaatsvervangend afgevaardigde Demer en Dijle