Schepenen

Rudi Van Ingelgom

Schepen van: lokale economie, landbouw, toerisme, cultuur en sociale huisvesting.

Marleen Van de Wiele

Schepen van: mobiliteit en trage wegen, integratie en gelijke kansen, financiën, kerkbesturen, ontwikkelingssamenwerking en Vlaams karakter.

Stefan Vandevenne

Schepen van: milieu, energie, intergemeentelijke samenwerking, juridische zaken en dierenwelzijn.